Rada Medyczna Fundacji
Doliczony Czas

Albert Gugała

Specjalista urolog operator, posiadacz tytułu FEBU, certyfikowany operator robota da Vinci. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna w Lublinie (2001), specjalizacja i tytuł FEBU – Warszawski Uniwersytet Medyczny (2013)
 • Szkolenie i certyfikacja: operacje robotem da Vinci X – prof. Alex Mottrie – president of the EAU Robotic Urology Section (ERUS) (Aalst Belgia).

Doświadczenie:

 • Asystent Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2004-2013)
 • Zastępca ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Mazovia w Legnicy (2016-2020)
  Wizytujący operator Oddziału Urologii Szpitala Mazovia w Kozienicach
 • Ordynator Działu Urologii Szpitala Ambroziak w Piasecznie (od 2016)
 • Konsultant urolog operator w Szpitalu Mazovia w Warszawie (2010-2020)
 • Konsultant urolog operator w szpitalu LUX MED (Puławska 455) (od 2020).

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (cztery specjalizacje);

 • profesor w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), były prodziekan i prorektor WUM, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych WUM, prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
 • wiceprzewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie; wieloletni członek władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego poprzednich kadencji. Były redaktor naczelny „Kardiologii Polskiej”, obecnie redaktor wykonawczy „Cardiology Journal”.

Odbył staże naukowe i praktyki kliniczne w ośrodkach uniwersyteckich Amsterdamu, Utrechtu, Rio de Janeiro, Mediolanu i Genewy, posiada tytuł visiting professor uniwersytetu w Niszu (Serbia).

Jego zainteresowania zawodowe to farmakoterapia oraz ocena skuteczności i wiarygodności terapii pod kątem aktualnej wiedzy medycznej. W Radzie Medycznej Fundacji Doliczony Czas koordynuje pracę Rady, zajmuje się oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie zakupu leków i patronatem Fundacji nad zbiórkami charytatywnymi dotyczącymi tej dziedziny.

dr hab. n. med. Paweł Łęgosz

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zastępca ordynatora-kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt habilitowany, pracownik naukowo-dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dyrektor ds. lecznictwa Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczestnik ponad dwustu sympozjów, kursów krajowych i zagranicznych potwierdzonych certyfikatami uczestnictwa:

 • Europa: coroczne kongresy European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, London Hip Meeting, Bristol Hip Meeting, kongresy Orthopaedic Research United Kingdom.
 • Stany Zjednoczone: American Academy of Orthopaedic Surgeons, Current Concept in Joint Replacement.

Ma ukończone kursy kadawerowe z zakresu technik miniwazyjnych aloplastyki stawu biodrowego i aloplastyki stawu kolanowego w Niemczech, Austrii, Belgii, Anglii, Izraelu i USA.

Czytaj więcej

dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (WAM), którą ukończył z najlepszym wynikiem w historii istnienia uczelni.

 • Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, specjalista kardioonkologii certyfikowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Kardioonkologii (International Cardio-Oncology Society, ICOS).
 • Doświadczony badacz w zakresie ergospirometrii, tj. badań wysiłkowych sercowo-płucnych.
 • Od 2012 roku nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP).
 • Główny obszar jego działań naukowych to diagnostyka, leczenie i prewencja powikłań sercowo-naczyniowych leczenia przeciwnowotworowego. W Polsce jest koordynatorem Sekcji Kardiologii Onkologicznej w Polskiej Grupie Badawczej Chłoniaków i liderem Zespołu Onkokardiologii w Zrzeszeniu Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Międzynarodowo aktywny w ICOS Education & Training Advisory Committee.

lek. Wojciech J. Falęcki

Z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym związany jestem od roku 2004. Ukończyłem studia medyczne w I Wydziale Lekarskim i rozpocząłem specjalizację z położnictwa i ginekologii, którą realizuję w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie to już ostatni, piąty rok specjalizacji. W wyniku postępowania rekrutacyjnego rozpocząłem też studia doktoranckie w macierzystej jednostce.

Dodatkowo w 2009 r. ukończyłem studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. W roku 2016 rozpocząłem szeroko rozumianą działalność edukacyjną w Internecie. W chwili obecnej mój profil na Instagramie obserwuje ok. 170 000 osób. Każdego dnia staram się przybliżać najnowsze wytyczne w położnictwie i ginekologii oraz pokazywać, jak wygląda praca lekarza „od kuchni”. Dzielę się także radosnymi chwilami, jakimi są narodziny dzieci moich pacjentek.