Opieka prawna

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni to zespół prawników specjalizujących się w prawie medycznym i gospodarczym.

Radca prawny Małgorzata Hudziak i adwokat Joanna Lazer prowadzą sprawy cywilne, karne i dyscyplinarnez zakresu prawa medycznego. Reprezentują zarówno personel medyczny, jak i pacjentów.

Kancelaria obsługuje również podmioty medyczne, w tym świadczące usługi telemedyczne. Prawniczki jako ekspertki komentują szereg nowych uregulowań prawnych z zakresu prawa medycznego, a obecnie są w trakcie pisania komentarza do Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Poza pracą procesową mecenas Lazer i mecenas Hudziak zajmują się także prowadzeniem szkoleń dla personelu medycznego.

Motto, którym kierują się w pracy zawodowej, brzmi: Wszystko jest możliwe, niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.

Zaufanie, jakim kancelarię obdarzyła fundacja Rafała Kośca – Fundacja Doliczony Czas jest dla nich szczególnym wyróżnieniem.